homepage / music / Orthodox Liturgy

A Romanian Orthodox Liturgy Score

(Partitură pentru liturghia ortodoxă)

This liturgy score was compiled by Raluca Balaban from choral music written by great Romanian composers. Catalin Francu typeset the score using Lilypond and LaTeX, an awesome software combination. We are using it at the Romanian church in Hayward, CA, but we believe it might be of interest to others as well. In addition to the complete score, we produced MIDI files for each song and we separated the four voices, in case they help your rehearsals.

Această partitură pentru liturghie a fost compilată de Raluca Balaban după muzică corală scrisă de mari compozitori români. Cătălin Frâncu a cules partitura folosing Lilypond şi LaTeX, o combinaţie software formidabilă. Noi o folosim la biserica română din Hayward, CA, dar o considerăm utilă şi altora. Pe lângă partitura completă, am produs şi fişiere MIDI pentru fiecare cântec şi am separat cele patru voci, în caz că vă ajută la repetiţii.

Complete score / Partitura completă:PDF
Source files / Fişiere sursă: src/
Midi files / Fişiere midi: midi/
Midi archive / Arhiva midi: midi.zip
Ectenia mare
Amin (1) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne miluieşte (1) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne miluieşte (2) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne miluieşte (3) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne miluieşte (4) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne miluieşte (5) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Ţie Doamne (1) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Amin (2) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Antifoanele
Antifonul I (Mărire... şi acum...) SATB | soprano 1 | soprano 2 | alto | tenor 1 | tenor 2 | bass lilypond
Antifonul I (Binecuvintează...) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Antifonul al II-lea (Mărire... şi acum...) SATB | soprano 1 | soprano 2 | alto | tenor 1 | tenor 2 | bass lilypond
Antifonul al II-lea (Unule Născut) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Antifonul al III-lea (Fericirile) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Intrarea mică
Veniţi să ne închinăm SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne mântuieşte SATB | soprano | alto | tenor + bass lilypond
Şi ne auzi pe noi SATB | soprano | alto | tenor + bass lilypond
Trisaghion
Sfinte Dumnezeule SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Mărire... şi acum... SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Sfinte făr' de moarte SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
(Puternic) Sfinte Dumnezeule SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Câţi în Hristos v-aţi botezat SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Apostolul şi Evanghelia
Aliluia SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Şi duhului tău SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Mărire Ţie, Doamne SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Ectenia întreită şi ectenia pentru cei morţi
Ectenia întreită SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne miluieşte (1), glasul 5 solo lilypond
Doamne miluieşte (2), glasul 5 solo lilypond
Dă Doamne solo lilypond
Doamne miluieşte (3), glasul 5 solo lilypond
Veşnica pomenire solo lilypond
Heruvice
Heruvic, glasul 3 (Bortniansky) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Heruvic, glasul 5 (I. Popescu-Pasărea) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Ca pe Împăratul SATB | soprano | alto | tenor + bass lilypond
Ectenia punerii înainte
Dă Doamne (1) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Dă Doamne (2) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Dă Doamne (3) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Dă Doamne (4) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Dă Doamne (5) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Dă Doamne (6) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Sărutul păcii
Pe Tatăl, pe Fiul... solo lilypond
Răspunsurile mari
Mila păcii, jertfa laudei SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Şi cu duhul tău SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Avem către Domnul SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Cu vrednicie şi cu dreptate... SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Prefacerea Darurilor
Amin (3) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Amin (4) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Pe Tine Te lăudăm SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Axionul Născătoarei de Dumnezeu
Cuvine-se cu adevărat, glasul 5 SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Pe toţi şi pe toate solo lilypond
Şi cu duhul tău SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Rugăciunea Domnească
Tatăl nostru SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Unul Sfânt solo lilypond
Sfânta Împărtăşanie
Bine este cuvântat SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Trupul lui Hristos SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Am văzut lumina SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Ectenia de mulţumire
Ţie Doamne (2) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Întru numele Domnului solo lilypond
Rugăciunea amvonului şi otpustul
Fie numele Domnului binecuvântat SATB | soprano | alto | tenor + bass lilypond
Mărire... şi acum... doamne miluieşte... solo lilypond
Amin (5) solo lilypond
Amin (6) solo lilypond
Alte cântări liturgice
De tine se bucură, glasul 5 (N. Moldoveanu) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Îngerul a strigat, glasul 3 (Protosinghelul Varlaam) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Colinde de Florii
Azi cu toţi să prăznuim (Gh. Cucu) SATB | soprano | alto | tenor + bass lilypond
Veniţi cu toţi dimpreună (Tim. Popovici) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Veniţi norii de mulţime (Gh. Cucu) SATB | soprano | alto | tenor + bass lilypond
Doamne Iisuse Hristoase (Gh. Cucu) SATB | soprano + alto | tenor | bass lilypond
Copyright © 2006-2008 Catalin Francu and Raluca Balaban.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify these documents under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is available at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.

Copyright © 2006-2008 Cătălin Frâncu şi Raluca Balaban.
Aveţi permisiunea de a copia, distribui şi/sau modifica aceste documente conform termenilor Licenţei GNU pentru Documentaţie Liberă, versiunea 1.2 sau orice versiune ulterioară publicată de Free Software Foundation; fără Secţiuni Invariabile şi fără Texte De Copertă. O copie electronică a acestei licenţe se află la http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.