homepage / music / Orthodox Liturgy

A Romanian Orthodox Liturgy Score

(Partitură pentru liturghia ortodoxă)

This liturgy score was compiled by Raluca Balaban from choral music written by great Romanian composers. Catalin Francu typeset the score using Lilypond and LaTeX, an awesome software combination. We are using it at the Romanian church in Hayward, CA, but we believe it might be of interest to others as well. In addition to the complete score, we produced MIDI files for each song and we separated the four voices, in case they help your rehearsals.

Această partitură pentru liturghie a fost compilată de Raluca Balaban după muzică corală scrisă de mari compozitori români. Cătălin Frâncu a cules partitura folosing Lilypond și LaTeX, o combinație software formidabilă. Noi o folosim la biserica română din Hayward, CA, dar o considerăm utilă și altora. Pe lângă partitura completă, am produs și fișiere MIDI pentru fiecare cântec și am separat cele patru voci, în caz că vă ajută la repetiții.

Complete score / Partitura completă:PDF
Source files / Fișiere sursă: src/
Midi files / Fișiere midi: midi/
Midi archive / Arhiva midi: midi.zip
Ectenia mare
Amin (1) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne miluiește (1) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne miluiește (2) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne miluiește (3) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne miluiește (4) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne miluiește (5) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Ție Doamne (1) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Amin (2) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Antifoanele
Antifonul I (Mărire... și acum...) SATB | soprano 1 | soprano 2 | alto | tenor 1 | tenor 2 | bass lilypond
Antifonul I (Binecuvintează...) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Antifonul al II-lea (Mărire... și acum...) SATB | soprano 1 | soprano 2 | alto | tenor 1 | tenor 2 | bass lilypond
Antifonul al II-lea (Unule Născut) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Antifonul al III-lea (Fericirile) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Intrarea mică
Veniți să ne închinăm SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne mântuiește SATB | soprano | alto | tenor + bass lilypond
Și ne auzi pe noi SATB | soprano | alto | tenor + bass lilypond
Trisaghion
Sfinte Dumnezeule SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Mărire... și acum... SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Sfinte făr' de moarte SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
(Puternic) Sfinte Dumnezeule SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Câți în Hristos v-ați botezat SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Apostolul și Evanghelia
Aliluia SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Și duhului tău SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Mărire Ție, Doamne SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Ectenia întreită și ectenia pentru cei morți
Ectenia întreită SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Doamne miluiește (1), glasul 5 solo lilypond
Doamne miluiește (2), glasul 5 solo lilypond
Dă Doamne solo lilypond
Doamne miluiește (3), glasul 5 solo lilypond
Veșnica pomenire solo lilypond
Heruvice
Heruvic, glasul 3 (Bortniansky) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Heruvic, glasul 5 (I. Popescu-Pasărea) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Ca pe Împăratul SATB | soprano | alto | tenor + bass lilypond
Ectenia punerii înainte
Dă Doamne (1) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Dă Doamne (2) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Dă Doamne (3) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Dă Doamne (4) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Dă Doamne (5) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Dă Doamne (6) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Sărutul păcii
Pe Tatăl, pe Fiul... solo lilypond
Răspunsurile mari
Mila păcii, jertfa laudei SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Și cu duhul tău SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Avem către Domnul SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Cu vrednicie și cu dreptate... SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Prefacerea Darurilor
Amin (3) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Amin (4) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Pe Tine Te lăudăm SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Axionul Născătoarei de Dumnezeu
Cuvine-se cu adevărat, glasul 5 SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Pe toți și pe toate solo lilypond
Și cu duhul tău SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Rugăciunea Domnească
Tatăl nostru SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Unul Sfânt solo lilypond
Sfânta Împărtășanie
Bine este cuvântat SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Trupul lui Hristos SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Am văzut lumina SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Ectenia de mulțumire
Ție Doamne (2) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Întru numele Domnului solo lilypond
Rugăciunea amvonului și otpustul
Fie numele Domnului binecuvântat SATB | soprano | alto | tenor + bass lilypond
Mărire... și acum... doamne miluiește... solo lilypond
Amin (5) solo lilypond
Amin (6) solo lilypond
Alte cântări liturgice
De tine se bucură, glasul 5 (N. Moldoveanu) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Îngerul a strigat, glasul 3 (Protosinghelul Varlaam) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Colinde de Florii
Azi cu toți să prăznuim (Gh. Cucu) SATB | soprano | alto | tenor + bass lilypond
Veniți cu toți dimpreună (Tim. Popovici) SATB | soprano | alto | tenor | bass lilypond
Veniți norii de mulțime (Gh. Cucu) SATB | soprano | alto | tenor + bass lilypond
Doamne Iisuse Hristoase (Gh. Cucu) SATB | soprano + alto | tenor | bass lilypond