„Copyright protection”

Stallman, 2001, în Copyright and Globalization:

I have to point out that we shouldn’t use the term “protection” to describe what copyright does. Copyright restricts people. The term “protection” is a propaganda term of the copyright-owning businesses. The term “protection“ means stopping something from being somehow destroyed. Well, I don’t think a song is destroyed if there are more copies of it being played more. I don’t think that a novel is destroyed if more people are reading copies of it, either. So I won’t use that word. I think it leads people to identify with the wrong party.

Trebuie să subliniez că nu ar trebui să folosim termenul „protecție” pentru a descrie ce face copyrightul. Copyrightul îngrădește oamenii. Termenul „protecție” este un termen de propagandă al companiilor care dețin copyrighturi. Termenul „protecție” înseamnă că oprește ceva de la a fi cumva distrus. Ei bine, eu nu cred că un cântec este distrus dacă există mai multe copii ale sale redate mai mult. Nu cred nici că un roman este distrus dacă mai mulți oameni citesc copii ale lui. Așa că nu voi folosi acel cuvânt. Consider că el îndeamnă oamenii să se identifice cu grupul greșit.

WIN.

4 thoughts on “„Copyright protection””

  1. Minunat discurs, merita studiat ca materie obligatorie in scoli… E super ca il traduci, chiar e nevoie de mai multa informatie in limba romana pe tema asta! Kudos

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.